Wij geloven in het belang van het behoud van bijenpopulaties en hun waardevolle rol in het ecosysteem. Bijen spelen een cruciale rol bij de bestuiving van planten, wat essentieel is voor de voortplanting en het behoud van veel plantensoorten, inclusief gewassen die we voor voedsel verbouwen. Bovendien dragen bijen bij aan de biodiversiteit en het in stand houden van gezonde ecosystemen.

In plaats van bijen te bestrijden, streven we ernaar om ze te herplaatsen dit doen we door de bijen te laten scheppen door een professionele imker.  Als we geconfronteerd worden met een situatie waarbij bijen overlast veroorzaken, nemen we contact op met ervaren imkers of bijenexperts. Deze professionals hebben de kennis en ervaring om bijen op een veilige en respectvolle manier te verwijderen en ze naar een geschikte omgeving te verplaatsen, waar ze hun belangrijke rol als bestuivers kunnen voortzetten.

Het herplaatsen van bijen draagt niet alleen bij aan het behoud van deze waardevolle insecten, maar het biedt ook een duurzame oplossing voor de overlast die ze mogelijk veroorzaken. We streven ernaar om op verantwoorde wijze om te gaan met insectenoverlast, waarbij we het behoud van het ecosysteem en het welzijn van alle betrokkenen in overweging nemen.