Franse Veldwesp:

Er leven verschillende soorten wespen / hoornaars in Nederland.

 

 

Gewone Wesp:

Duitse Wesp:

Franse Veldwesp:

Europese Hoornaar:

Aziatische Hoornaar:

 

Heeft u een wespennest ontdekt neem dan contact met ons op en wij bestrijden het wespennest voor u. 

Snel veilig en effectief.

 

 

Wespen en Hoornaars maken hun nest van hout dat ze van schuttingen, dode takken en bladeren knagen dit vermengen de wespen met speeksel en daar maken de wespen een wespennest van.

 

Wespen maken hun nest in de grond, en in  holle ruimten. Tevens maken wespen hun nest ook gewoon aan een dakrand, in vogelhuisjes of aan een tak in een boom

Duitse Wesp:

DUITSE WESP:

Uiterlijk Duitse Wesp:

De Duitse wesp (Vespula germanica) heeft een kenmerkend uiterlijk:

- Lengte: Ongeveer 12-17 millimeter.
- Kleur: Geel met zwarte markeringen op het achterlijf.
- Kop: Zwarte kop met gele markeringen. Antennes zijn zwart.
- Borststuk: Geel met zwarte markeringen. Vier zwarte strepen lopen over het borststuk.
- Vleugels: Doorzichtig met donkere aders.
- Achterlijf: Geel met zwarte dwarsstrepen, die smaller worden naar het einde van het achterlijf.
- Poten: Zwarte poten met gele markeringen.

Let op: Het uiterlijk van wespen kan variëren, en er zijn verschillende soorten wespen met vergelijkbare kenmerken. Het is altijd het beste om voorzichtig te zijn en een professional in te schakelen voor wespenbestrijding als dat nodig is.

 

Ontwikkeling Duitse Wesp:

De ontwikkeling van de Duitse wesp (Vespula germanica) omvat verschillende stadia:

1. Ei: De koningin legt eieren in de lente, meestal in een nest dat ze zelf heeft gebouwd. De eieren zijn klein en wit.

2. Larve: Uit het ei komt een larve tevoorschijn. Larven van Duitse wespen zijn wit en wormachtig van vorm. Ze worden gevoed door de werksters met insectenproteïnen en suikerhoudende vloeistoffen, zoals nectar en fruit.

3. Pop: De larve verpopt zich en vormt een cocon om zichzelf te beschermen tijdens de transformatie naar volwassen wesp. De pop is inactief en ondergaat interne veranderingen.

4. Volwassen wesp: Na enige tijd komt de volwassen wesp uit de pop tevoorschijn. Het duurt meestal enkele weken voordat de volledige ontwikkeling is voltooid. De volwassen wesp heeft typisch geel-zwart gekleurde lichaamsdelen, zoals eerder beschreven.

5. Kolonieopbouw: De nieuwe volwassen wespen zijn werksters die de koningin helpen bij het verzorgen van het nest, het zoeken naar voedsel en het beschermen van de kolonie. In de herfst worden mannelijke wespen en nieuwe koninginnen geboren. Deze koninginnen zullen paren met mannelijke wespen voordat de mannelijke wespen sterven. De bevruchte koninginnen zoeken vervolgens naar een geschikte overwinteringsplek om het volgende jaar nieuwe nesten te beginnen.

Het proces van ontwikkeling van de Duitse wesp kan variëren afhankelijk van factoren zoals temperatuur en voedselbeschikbaarheid. Over het algemeen volgt het echter de bovengenoemde stadia.

 

 

Levenswijze Duitse Wesp:

De Duitse wesp (Vespula germanica) heeft een sociaal en koloniaal gedrag. Hier zijn enkele kenmerken van de levenswijze van de Duitse wesp:

1. Kolonieleven: Duitse wespen leven in kolonies die bestaan uit een koningin, werksters en mannelijke wespen. De koningin is verantwoordelijk voor het leggen van eieren en het leiden van de kolonie, terwijl de werksters taken uitvoeren zoals het bouwen en onderhouden van het nest, het verzorgen van de larven en het zoeken naar voedsel.

2. Nestbouw: Duitse wespen bouwen hun nesten in beschutte ruimtes, zoals in de grond, in holle bomen, in struiken of onder dakranden. Het nest wordt gemaakt van fijn gekauwd hout vermengd met speeksel, wat resulteert in een papierachtige structuur.

3. Voeding: Duitse wespen zijn omnivoren en voeden zich met een verscheidenheid aan voedselbronnen. Ze zijn vooral aangetrokken tot zoet voedsel, zoals nectar, fruit en bijenkorven. Daarnaast jagen ze op insecten, zoals vliegen en muggen, die ze voeren aan de larven in het nest.

4. Verdediging: Duitse wespen zijn defensief en zullen hun nest agressief verdedigen als ze zich bedreigd voelen. Ze kunnen meerdere keren steken en hun angel blijft niet achter in de huid, wat betekent dat ze herhaaldelijk kunnen steken.

5. Seizoensgebonden gedrag: De kolonie van Duitse wespen bereikt zijn piekactiviteit in de zomermaanden. In de herfst worden mannelijke wespen en nieuwe koninginnen geboren. De mannelijke wespen sterven kort daarna, terwijl de bevruchte koninginnen op zoek gaan naar een overwinteringsplek om het volgende jaar nieuwe nesten te stichten.

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn rondom Duitse wespen, vooral in de buurt van hun nesten, en indien nodig een professionele plaagdierbestrijdingsdienst in te schakelen om eventuele problemen op een veilige en effectieve manier aan te pakken.

 

 

Schade / overlast door de Duitse Wesp:

De Duitse wesp (Vespula germanica) kan verschillende vormen van schade en overlast veroorzaken. Hier zijn enkele voorbeelden:

1. Steken: Duitse wespen kunnen steken en dit kan pijnlijk en potentieel gevaarlijk zijn, vooral als iemand allergisch is voor wespensteken. Mensen die gestoken worden, kunnen allergische reacties ervaren die variëren van milde zwellingen en jeuk tot ernstige allergische reacties, zoals anafylaxie, die levensbedreigend kunnen zijn.

2. Nestplaatsing: De nesten van Duitse wespen kunnen op ongewenste plaatsen worden gebouwd, zoals in de buurt van huizen, scholen, speeltuinen, tuinen en andere openbare ruimtes. Dit kan leiden tot angst en ongemak bij mensen, vooral als de wespen agressief worden bij het verdedigen van hun nest.

3. Voedselbronnen: Duitse wespen worden aangetrokken door zoet voedsel, zoals fruit, frisdranken en zoete lekkernijen. Ze kunnen een hinderlijke aanwezigheid zijn tijdens buitenactiviteiten, zoals picknicks, barbecues en buitenevenementen, waar ze op zoek gaan naar voedsel en mensen kunnen lastigvallen.

4. Schade aan gewassen: Duitse wespen kunnen schade toebrengen aan fruitbomen en gewassen, vooral wanneer ze op zoek zijn naar zoet voedsel. Ze kunnen fruit doorboren en beschadigen, waardoor het verloren gaat of onverkoopbaar wordt.

5. Ecologische impact: Hoewel Duitse wespen een natuurlijke rol spelen in ecosystemen, kunnen ze ook een negatieve invloed hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld concurreren met andere insecten en bestuivers om voedselbronnen, en in sommige gevallen predatie uitoefenen op andere insectenpopulaties.

Het is belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen om confrontaties met Duitse wespen te vermijden, zoals het vermijden van het zoet houden van voedsel en drankjes buiten, en het afsluiten van vuilnisbakken. Als er een nest aanwezig is of als er sprake is van een wespenprobleem, wordt het aanbevolen om een professionele plaagdierbestrijdingsdienst te raadplegen om de situatie veilig en effectief aan te pakken.

 

 

 

 

 

FRANSE WESP:

Uiterlijk Franse Veldwesp:

De Franse veldwesp (Polistes dominula) heeft een kenmerkend uiterlijk:

- Lengte: Ongeveer 10-15 millimeter.
- Kleur: Overwegend zwart met gele markeringen op het lichaam.
- Kop: Zwarte kop met gele markeringen. Antennes zijn zwart.
- Borststuk: Zwarte borststuk met gele markeringen.
- Vleugels: Doorzichtig met donkere aders.
- Achterlijf: Zwarte kleur met gele dwarsbanden of strepen. Het achterlijf kan ook enkele rode markeringen hebben.
- Poten: Zwarte poten met gele markeringen.

Let op: Het uiterlijk van wespen kan variëren, en er zijn verschillende soorten wespen met vergelijkbare kenmerken. Het is altijd het beste om voorzichtig te zijn en een professional in te schakelen voor wespenbestrijding als dat nodig is.

 

 

Ontwikkeling Franse Veldwesp:

De ontwikkeling van de Franse veldwesp (Polistes dominula) omvat verschillende stadia:

1. Ei: De koningin legt eieren in de lente. De eieren zijn klein en wit van kleur. Ze worden meestal individueel afgezet in cellen in het nest.

2. Larve: Uit het ei komt een larve tevoorschijn. De larven van Franse veldwespen zijn wit en hebben geen poten. Ze worden gevoed door de koningin en later door de werksters met insectenproteïnen.

3. Pop: De larve verpopt zich en vormt een cocon om zichzelf te beschermen tijdens de metamorfose naar een volwassen wesp. De pop is inactief en ondergaat interne veranderingen.

4. Volwassen wesp: Na enige tijd komt de volwassen wesp uit de pop tevoorschijn. Dit is het volwassen stadium van de Franse veldwesp. Het duurt meestal enkele weken voordat de volledige ontwikkeling is voltooid. De volwassen wesp heeft de kenmerkende kleuren en kenmerken van de soort, zoals eerder beschreven.

5. Kolonieleven: Franse veldwespen zijn sociale wespen die in kolonies leven. Een kolonie bestaat uit een koningin, werksters en mannelijke wespen. De koningin is verantwoordelijk voor het leggen van eieren en het leiden van de kolonie. De werksters helpen bij het bouwen en onderhouden van het nest, het verzorgen van de larven en het zoeken naar voedsel.

Het proces van ontwikkeling van de Franse veldwesp kan variëren afhankelijk van factoren zoals temperatuur en voedselbeschikbaarheid. Over het algemeen volgt het echter de bovengenoemde stadia.

 

 

Levenswijze Frans Veldwesp:

De Franse veldwesp (Polistes dominula) heeft een interessante levenswijze. Hier zijn enkele kenmerken:

1. Solitaire wesp: Hoewel de Franse veldwesp sociaal is, wordt deze als "solitair sociaal" beschouwd, wat betekent dat ze geen grote kolonies vormen zoals sommige andere wespensoorten. Elke koningin begint meestal haar eigen individuele nest.

2. Nestbouw: De Franse veldwesp bouwt karakteristieke open nesten van papierachtig materiaal, meestal in beschutte gebieden zoals onder dakranden, in schuren of onder bladeren. De nesten bestaan uit zeshoekige cellen die aan elkaar worden bevestigd.

3. Kolonieorganisatie: Een Franse veldwespkolonie bestaat uit een koningin, werksters en mannelijke wespen. De koningin legt eieren en de werksters nemen de verzorging van de larven, nestbouw en voedselverzameling op zich. Mannelijke wespen zijn verantwoordelijk voor de voortplanting.

4. Voeding: Franse veldwespen zijn carnivoren en voeden zich voornamelijk met andere insecten, zoals vliegen, rupsen en spinnen. Ze vangen prooien en brengen ze terug naar het nest om aan de larven te voeren. Volwassen wespen voeden zich met nectar en fruitsappen.

5. Sociale interactie: Binnen een kolonie vertonen Franse veldwespen een hoog niveau van sociale interactie. Ze communiceren door middel van trillingen en geluiden, en gebruiken chemische signalen om verschillende taken te coördineren en om hun kolonie te beschermen.

6. Overlevingsstrategieën: Aan het einde van het zomerseizoen sterven de mannelijke wespen en oude koninginnen. De nieuwe bevruchte koninginnen zoeken naar een geschikte overwinteringsplek, zoals scheuren in gebouwen of onder schors, om de winter door te brengen. Ze zullen in het voorjaar weer tevoorschijn komen om nieuwe nesten te stichten.

Het begrijpen van de levenswijze van de Franse veldwesp kan helpen bij het nemen van voorzorgsmaatregelen en het omgaan met eventuele overlast die ze kunnen veroorzaken. Het is belangrijk om professionele hulp in te schakelen als er een wespenprobleem is om de situatie veilig en effectief aan te pakken.

 

 

Schade / overlast door de Franse Veldwesp:

De Franse veldwesp (Polistes dominula) kan enige vorm van overlast veroorzaken, maar over het algemeen is de mate van schade en hinder beperkt. Hier zijn enkele mogelijke problemen die kunnen worden ervaren:

1. Steken: Net als andere wespen kunnen Franse veldwespen steken als ze zich bedreigd voelen of als hun nest wordt verstoord. De steken kunnen pijnlijk zijn en bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken. Mensen die allergisch zijn voor wespensteken moeten extra voorzichtig zijn.

2. Nestlocatie: Het bouwen van nesten door Franse veldwespen in de buurt van gebouwen kan overlast veroorzaken. De nesten kunnen zichtbaar zijn en mensen kunnen zich ongemakkelijk voelen in de buurt van wespennesten, vooral als er kinderen of mensen met wespenangst aanwezig zijn.

3. Territoriaal gedrag: Franse veldwespen kunnen territoriaal zijn en hun nest agressief verdedigen tegen indringers. Dit kan tot confrontaties leiden als mensen te dicht bij het nest komen.

4. Bestuivingsverlies: Hoewel Franse veldwespen over het algemeen nuttig zijn als bestuivers, voeden ze zich voornamelijk met insecten. In vergelijking met bijen spelen ze een kleinere rol bij de bestuiving van planten en gewassen.

Het is belangrijk om te onthouden dat Franse veldwespen, net als andere wespensoorten, ook voordelen hebben, zoals het bestrijden van andere insectenpopulaties. Als u overlast ervaart door wespen, inclusief de Franse veldwesp, wordt het aanbevolen om professionele hulp in te schakelen om de situatie veilig en effectief aan te pakken. Een professionele plaagdierbestrijdingsdienst kan u adviseren en passende maatregelen nemen om het probleem op te lossen.
 

 

 

EUROPESE HOORNAAR:

Uiterlijk Europese Hoornaar:

De Europese hoornaar (Vespa crabro) heeft een imposant uiterlijk, met de volgende kenmerken:

1. Grootte: De Europese hoornaar is een van de grootste wespensoorten in Europa. De koningin kan een lengte bereiken van ongeveer 25 tot 35 millimeter, terwijl de werksters en mannetjes iets kleiner zijn.

2. Kleur: Over het algemeen heeft de Europese hoornaar een zwarte tot donkerbruine kleur met gele markeringen op het lichaam. De kop, het borststuk en het achterlijf hebben verschillende kleurpatronen.

3. Kop: De kop van de Europese hoornaar is groot en heeft een kenmerkende oranjegele gezichtstekening. Ze hebben sterke kaken en grote samengestelde ogen.

4. Borststuk: Het borststuk is donkerbruin met gele markeringen aan de zijkanten. Het heeft krachtige vleugels en zes goed ontwikkelde poten.

5. Achterlijf: Het achterlijf van de Europese hoornaar is donkerbruin met gele tot oranjebruine dwarsbanden. Het laatste segment van het achterlijf is meestal geel.

6. Poten: De poten van de Europese hoornaar zijn donkerbruin en hebben gele markeringen.

Let op: Hoewel de Europese hoornaar indrukwekkend kan lijken vanwege zijn grootte, is het belangrijk om te weten dat hoornaars in het algemeen minder agressief zijn dan andere wespensoorten en vaak alleen steken als ze zich bedreigd voelen. Ze spelen ook een rol in het bestrijden van andere insectenpopulaties en hebben ecologische waarde in het ecosysteem.

 

Ontwikkeling Europese Hoornaar:

De ontwikkeling van de Europese hoornaar (Vespa crabro) omvat verschillende stadia:

1. Ei: De koningin legt eieren in het voorjaar. De eieren zijn klein en worden individueel afgezet in cellen in het nest. Het duurt ongeveer 3-8 dagen voordat de eieren uitkomen.

2. Larve: Uit het ei komt een larve tevoorschijn. De larven van Europese hoornaars zijn wit en pootloos. Ze worden gevoed door de koningin en later door de werksters met een mengsel van gekauwde insecten en speeksel. De larvale fase duurt ongeveer 2-3 weken.

3. Pop: De larve verpopt zich en vormt een cocon om zichzelf te beschermen tijdens de metamorfose naar een volwassen hoornaar. De pop is inactief en ondergaat interne veranderingen. De popfase duurt meestal ongeveer 2-3 weken.

4. Volwassen hoornaar: Na enige tijd komt de volwassen hoornaar tevoorschijn uit de pop. Dit is het volwassen stadium van de Europese hoornaar. Het duurt ongeveer 2-3 weken voordat de volledige ontwikkeling is voltooid. De volwassen hoornaar heeft het kenmerkende uiterlijk van de soort, zoals eerder beschreven.

5. Kolonieleven: Europese hoornaars zijn sociale wespen die in kolonies leven. Een kolonie bestaat uit een koningin, werksters en mannelijke hoornaars. De koningin is verantwoordelijk voor het leggen van eieren en het leiden van de kolonie. De werksters helpen bij het bouwen en onderhouden van het nest, het verzorgen van de larven en het zoeken naar voedsel.

Aan het einde van het zomerseizoen worden nieuwe koninginnen en mannelijke hoornaars geproduceerd. De bevruchte koninginnen zoeken naar geschikte overwinteringsplekken, terwijl de mannelijke hoornaars sterven. In het voorjaar zullen de nieuwe koninginnen tevoorschijn komen en nieuwe nesten stichten.

Het proces van ontwikkeling van de Europese hoornaar kan variëren afhankelijk van factoren zoals temperatuur en voedselbeschikbaarheid. Deze algemene beschrijving geeft echter een beeld van de levenscyclus van de Europese hoornaar.

 

Levenswijze Europese Hoornaar:

 

De Europese hoornaar (Vespa crabro) heeft een interessante levenswijze. Hier zijn enkele kenmerken van hun gedrag en levensstijl:

1. Sociale structuur: Europese hoornaars zijn sociale wespen en leven in kolonies. Een kolonie bestaat uit een koningin, werksters en mannelijke hoornaars. De koningin is verantwoordelijk voor het leggen van eieren en het leiden van de kolonie, terwijl de werksters taken uitvoeren zoals het bouwen en onderhouden van het nest, het verzorgen van de larven en het zoeken naar voedsel.

2. Nestbouw: Europese hoornaars bouwen grote, papierachtige nesten die meestal in holle bomen, verlaten nesten van andere dieren of in beschutte structuren zoals gebouwen en schuren worden aangetroffen. Het nest heeft verschillende kamers waarin de larven zich ontwikkelen en waar de wespen leven.

3. Voeding: Europese hoornaars zijn carnivoren en voeden zich hoofdzakelijk met insecten, zoals vliegen, kevers en andere wespen. Ze jagen op prooien en brengen deze terug naar het nest om aan de larven te voeren. Volwassen hoornaars voeden zich ook met nectar en zoete sappen van planten en fruit.

4. Verdediging: Europese hoornaars kunnen agressief reageren als ze zich bedreigd voelen of als hun nest wordt verstoord. Ze hebben krachtige kaken en een angel waarmee ze kunnen steken. Ze scheiden ook een chemische stof af die andere hoornaars alarmeert en waarschuwt voor gevaar.

5. Overleving: Aan het einde van de zomer worden nieuwe koninginnen en mannelijke hoornaars geproduceerd. De bevruchte koninginnen zoeken naar geschikte overwinteringsplekken, zoals scheuren in bomen of gebouwen, om de winter door te brengen. In het voorjaar komen de nieuwe koninginnen tevoorschijn en beginnen ze nieuwe kolonies te stichten.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel Europese hoornaars een slechte reputatie hebben vanwege hun grootte en verdedigingsmechanismen, ze meestal niet agressief zijn tenzij ze zich bedreigd voelen. Het is altijd raadzaam om een professionele plaagdierbestrijdingsdienst te raadplegen als er overlast is door Europese hoornaars om de situatie veilig en effectief aan te pakken.


Schade / overlast door de Europese Hoornaar:

De Europese hoornaar (Vespa crabro) kan enige vorm van overlast veroorzaken, maar over het algemeen is de mate van schade en hinder beperkt. Hier zijn enkele mogelijke problemen die kunnen worden ervaren:

1. Steken: Europese hoornaars hebben een angel en kunnen steken als ze zich bedreigd voelen of als hun nest wordt verstoord. De steken kunnen pijnlijk zijn en bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken. Mensen die allergisch zijn voor wespensteken moeten extra voorzichtig zijn.

2. Nestlocatie: Het bouwen van nesten door Europese hoornaars in de buurt van woongebieden kan overlast veroorzaken. De nesten kunnen groot zijn en bevinden zich vaak in holle bomen, verlaten nesten van andere dieren of in gebouwen en schuren. Mensen kunnen zich ongemakkelijk voelen in de buurt van het nest, vooral als er kinderen of mensen met wespenangst aanwezig zijn.

3. Impact op bijenkolonies: Europese hoornaars jagen op insecten, waaronder bijen. Ze kunnen bijenkasten binnendringen en bijen doden voor voedsel. Dit kan een negatieve invloed hebben op bijenkolonies en de bestuiving van planten en gewassen.

Het is belangrijk om te onthouden dat Europese hoornaars ook een rol spelen in het ecosysteem, zoals het reguleren van insectenpopulaties en het helpen bij de afbraak van organisch materiaal. Als u overlast ervaart door Europese hoornaars, wordt het aanbevolen om professionele hulp in te schakelen om de situatie veilig en effectief aan te pakken. Een professionele plaagdierbestrijdingsdienst kan u adviseren en passende maatregelen nemen om het probleem op te lossen.
 

 

 

 

AZIATICHE  HOORNAAR:

 

Uiterlijk Aziatische Hoornaar:


De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) heeft de volgende kenmerken:

1. Grootte: De Aziatische hoornaar is kleiner dan de Europese hoornaar. De koningin kan een lengte bereiken van ongeveer 25 millimeter, terwijl de werksters en mannetjes iets kleiner zijn.

2. Kleur: Ze hebben een donkerbruine tot zwarte kleur op het lichaam, met een oranjegele segmentering aan het achterlijf. De kop is zwart met een gele gezichtstekening.

3. Kop: De kop is groot en heeft grote samengestelde ogen. De kaken zijn sterk en ze hebben antennes aan de bovenkant van de kop.

4. Borststuk: Het borststuk is donkerbruin en heeft een ruwe textuur. Het heeft krachtige vleugels en zes poten.

5. Achterlijf: Het achterlijf heeft een donkerbruine tot zwarte kleur met oranjegele segmenteringen. Het laatste segment van het achterlijf is geel.

6. Poten: De poten van de Aziatische hoornaar zijn donkerbruin en hebben gele markeringen.

 

Ontwikkeling Aziatische Hoornaar:


De ontwikkeling van de Aziatische hoornaar omvat verschillende stadia, vergelijkbaar met andere wespensoorten:

1. Ei: De koningin legt eieren in het voorjaar. De eieren worden individueel afgezet in cellen in het nest. Na ongeveer 4-7 dagen komen de eieren uit.

2. Larve: Uit het ei komt een larve tevoorschijn. De larven worden gevoed door de koningin en later door de werksters met gekauwde insecten. De larvale fase duurt ongeveer 10-12 dagen.

3. Pop: De larve verpopt zich en vormt een cocon. Tijdens de popfase ondergaat de larve metamorfose en ontwikkelt zich tot een volwassen hoornaar. De popfase duurt ongeveer 12-15 dagen.

4. Volwassen hoornaar: Na de popfase komt de volwassen hoornaar tevoorschijn. Dit is het volwassen stadium van de Aziatische hoornaar. De volledige ontwikkeling van ei tot volwassen hoornaar duurt ongeveer 26-34 dagen, afhankelijk van de temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 

Levenswijze Aziatische Hoornaar:


De Aziatische hoornaar heeft de volgende kenmerken met betrekking tot zijn levenswijze:

1. Nestbouw: Aziatische hoornaars bouwen nesten in bomen, struiken, gebouwen en andere beschutte locaties. Ze maken papierachtige nesten door het kauwen van houtvezels en speeksel.

2. Jachtgedrag: Aziatische hoornaars zijn actieve jagers en voeden zich hoofdzakelijk met insecten, waaronder bijen en andere wespen. Ze kunnen bijenkolonies aanvallen en bijen doden voor voedsel.

3. Sociale structuur:

Ze leven in kolonies met een koningin, werksters en mannetjes. De koningin is verantwoordelijk voor het leggen van eieren en het leiden van de kolonie, terwijl de werksters taken uitvoeren zoals het bouwen en onderhouden van het nest, het verzorgen van de larven en het zoeken naar voedsel.

Schade / overlast door de Aziatische Hoornaar:


De Aziatische hoornaar kan enige schade en overlast veroorzaken:

 

1. Bedreiging voor bijen: Ze vormen een bedreiging voor honingbijen en andere bestuivende insecten. Aziatische hoornaars jagen actief op bijen en kunnen bijenkasten aanvallen, bijen doden en de productie van honing belemmeren.

2. Potentiële allergische reacties: Net als andere wespen kunnen Aziatische hoornaars steken en bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken. Voor mensen die allergisch zijn voor wespensteken, kan een steek leiden tot ernstige reacties en medische hulp vereisen.

3. Nestlocatie: Als Aziatische hoornaars hun nesten in de buurt van woongebieden bouwen, kan dit overlast veroorzaken. Mensen kunnen zich onveilig voelen in de buurt van het nest, vooral als er kinderen of mensen met wespenangst aanwezig zijn.

Het is belangrijk om professionele hulp in te schakelen als er sprake is van overlast door Aziatische hoornaars. Een ervaren plaagdierbestrijdingsdienst kan de situatie beoordelen, passende maatregelen nemen en het nest veilig verwijderen als dat nodig is.

 

 

 

 

 

Wespennest ontdekt?

Bel dan snel 0613869827 wij komen langs en verdelgen het wespennest, u krijgt 100 procent garantie 

Ga bij een wespennest niet zelf aan de gang, er overleden nog jaarlijks mensen door een wespensteek.

Laat een wespennest bestrijden door een professioneel bedrijf. 

TOP- PLAAGDIERBEHEERSING LOST HET VOOR U OP

SNEL VEILIG EN EFFECTIEF 

0613869827